หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการผลตรวจด่วน กรุณาติดต่อ หมายเลข 088-255-0254